Giới thiệu

Giới thiệu cơ cấu tổ chức cán bộ của Phòng Hành chính - Tổng hợp năm học 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017, Phòng Hành chính - Tổng hợp có 22 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Phòng đã lập kế hoạch và phân công công việc phù hợp với năng lực chuyên môn cũng như vị...

Khoa học - Công nghệ

7 HS - SV trong danh sách 20 người trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam xét chọn 20 gương mặt trẻ xuất sắc nhất từ 119 hồ sơ đăng ký dự giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2013.

Văn bản

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Văn bản này quy định cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, gồm: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; Hội đồng Thi đua - khen thưởng; tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng; đăng ký và bình xét thi đua, khen...

Tin tức

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC SƯ PHẠM CHẤT LƯỢNG CAO

Trong những năm qua, Trường CĐSP Thái Nguyên luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua của Tỉnh và được đánh giá là Trung tâm Giáo dục - Đào tạo, Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cho các trường mầm...

Thi đua - Khen thưởng

Danh sách đăng ký thi đua năm học 2018 - 2019

Danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường CĐSP Thái Nguyên tham gia đăng ký thi đua năm học 2018 - 2019

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 117831 Số người đang online: 2