Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 11/11/2019 đến 17/11/2019
Tuần: 47 , từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến ngày 24 tháng 11 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 25/11/2019 đến 01/12/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 18 tháng 11 - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Truyền thống nhà trường 23/11 - Từ: 15h30 - Tại: Nhà Đa chức năng - TP: Toàn thể CB, GV, NV, HĐLĐ và 10 SV/lớp.
Thứ bangày 19 tháng 11  
Thứ tưngày 20 tháng 11  
Thứ nămngày 21 tháng 11 - Họp Đảng ủy mở rộng - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp.
- Họp Cán bộ Quản lý - Từ 15h30 - Tại: Phòng Họp - TP: Trưởng các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên.
Thứ sáungày 22 tháng 11  
Thứ bảyngày 23 tháng 11  
Chủ nhậtngày 24 tháng 11