Lịch làm việc năm 2017

Lịch tuần trước Từ 19/06/2017 đến 25/06/2017
Tuần: 27 , từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 2 tháng 7 năm 2017
Lịch tuần tiếp Từ 03/07/2017 đến 09/07/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 26 tháng 6 - Phổ biến quy chế thí tốt nghiệp cho các lớp TCMN M12K25 - Từ: 8h00 - Tại: Giảng đường Lớn.
- Họp cán bộ quản lý - Từ: 9h30 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm.
- Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
Thứ bangày 27 tháng 6 - Thi tốt nghiệp TCCN MN M12K25 - Từ: 7h00.
Thứ tưngày 28 tháng 6 - Thi tốt nghiệp TCCN MN M12K25 - Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng - Từ: 15h00 - Tại: Văn phòng Công đoàn.
Thứ nămngày 29 tháng 6  
Thứ sáungày 30 tháng 6 - Họp cơ quan - Từ: 15h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: Toàn thể CB, GV, NV.
Thứ bảyngày 1 tháng 7  
Chủ nhậtngày 2 tháng 7