Lịch làm việc năm 2021

Lịch tuần trước Từ 05/04/2021 đến 11/04/2021
Tuần: 16 , từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021
Lịch tuần tiếp Từ 19/04/2021 đến 25/04/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 12 tháng 4 - Họp bàn giao Tài chính, Cơ sở vật chất - Từ: 14h00 - Tại: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính - TP: BGH; Phó trưởng phòng TCCB - CTHSSV; Trưởng, Phó phòng HC - TH; Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ...
- Họp tổ chuyên môn.
Thứ bangày 13 tháng 4  
Thứ tưngày 14 tháng 4  
Thứ nămngày 15 tháng 4  
Thứ sáungày 16 tháng 4  
Thứ bảyngày 17 tháng 4  
Chủ nhậtngày 18 tháng 4