Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 27/07/2020 đến 02/08/2020
Tuần: 32 , từ ngày 3 tháng 8 năm 2020 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 10/08/2020 đến 16/08/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 3 tháng 8 - Họp Đảng uỷ mở rộng - Từ: 10h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Các đ/c Đảng uỷ viên; Bí thư Chi bộ.
Thứ bangày 4 tháng 8  
Thứ tưngày 5 tháng 8  
Thứ nămngày 6 tháng 8  
Thứ sáungày 7 tháng 8  
Thứ bảyngày 8 tháng 8  
Chủ nhậtngày 9 tháng 8