Lịch làm việc năm 2017

Lịch tuần trước Từ 07/08/2017 đến 13/08/2017
Tuần: 34 , từ ngày 14 tháng 8 năm 2017 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017
Lịch tuần tiếp Từ 21/08/2017 đến 27/08/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 14 tháng 8 - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
- Họp cơ quan - Từ: 16h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: Toàn thể CB,GV,NV.
* HS,SV học hết tiết 2.
Thứ bangày 15 tháng 8  
Thứ tưngày 16 tháng 8  
Thứ nămngày 17 tháng 8  
Thứ sáungày 18 tháng 8 - Họp bàn về Quy chế Chi tiêu nội bộ - Từ: 15h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm.
- Giao hữu bóng đá với Công an phường Thịnh Đán, Tân thịnh và UBND phường Thịnh Đán - Từ: 16h00 - Tại: Sân vận động Trường CĐSP Thái Nguyên - TP: Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội tuyển bóng đá nam và các đ/c phục vụ cho buổi giao hữu.
Thứ bảyngày 19 tháng 8 - Nhập học hệ CĐLT Mầm non - Từ: 8h00 - Tại: Thư viện.
Chủ nhậtngày 20 tháng 8