Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
Tuần: 38 , từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 17 tháng 9 - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
Thứ bangày 18 tháng 9  
Thứ tưngày 19 tháng 9  
Thứ nămngày 20 tháng 9 - Thành ủy làm việc với Đảng ủy trường - Từ: 14h00 - TP: BCH Đảng ủy - Tại: Phòng Họp.
- Họp BCH Công đoàn mở rộng - Từ: 16h00 - TP: Ban chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận - Tại: Văn phòng Công đoàn.
Thứ sáungày 21 tháng 9 - Lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Tiểu học học theo kế hoạch - Từ: 7h30 - Tại: C202.
Thứ bảyngày 22 tháng 9  
Chủ nhậtngày 23 tháng 9