Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 08/07/2019 đến 14/07/2019
Tuần: 29 , từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến ngày 21 tháng 7 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 22/07/2019 đến 28/07/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 15 tháng 7 - Giảng viên và HSSV nghỉ hè từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 04/8/2019.
Thứ bangày 16 tháng 7  
Thứ tưngày 17 tháng 7 - Họp BCH Công đoàn mở rộng - Từ: 9h00' - Tại: VP Công đoàn - TP: BCH công đoàn trường, chủ tịch công đoàn bộ phận.
Thứ nămngày 18 tháng 7 - Nhóm nghiên cứu trải nghiệm Giáo dục Tiểu học báo cáo tiến độ - Từ: 8h00 - Tại: Phòng họp - TP: Nhóm giám sát, GV và những người quan tâm.
Thứ sáungày 19 tháng 7  
Thứ bảyngày 20 tháng 7  
Chủ nhậtngày 21 tháng 7