Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Tuần: 3 , từ ngày 14 tháng 1 năm 2019 đến ngày 20 tháng 1 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 14 tháng 1 - Họp Cán bộ Quản lý - Từ: 10h00 - Tại : Phòng Họp - TP : BGH, Trưởng các phòng - Họp tổ chuyên môn
Thứ bangày 15 tháng 1 - Họp BCH Đảng ủy - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp (Chuyển sang 14h00, thứ 4 ngày 16/01/2019)
Thứ tưngày 16 tháng 1 -
Thứ nămngày 17 tháng 1 -
Thứ sáungày 18 tháng 1  
Thứ bảyngày 19 tháng 1  
Chủ nhậtngày 20 tháng 1