Lịch làm việc năm 2017

Lịch tuần trước Từ 11/09/2017 đến 17/09/2017
Tuần: 39 , từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017
Lịch tuần tiếp Từ 25/09/2017 đến 01/10/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 18 tháng 9 - Từ 18/9/2017 tất cả các lớp học ở Giảng đường: A, B, C (Sơ đồ vị trí các lớp dán tại phòng chờ). - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
- Họp rà soát chương trình đào tạo - Từ: 15h30 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó phòng Đào tạo - NCKH, Trưởng khoa Xã hội, Tự nhiên, Môn chung, Tiểu học - Mầm non, các Tổ trưởng chuyên môn.
- Đại hội Công đoàn Tự nhiên - Từ: 14h30 - Tại: Văn phòng Khoa Tự nhiên.
Thứ bangày 19 tháng 9 - Đại hội Chi bộ Hiệu bộ - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp.
- Tổ Nghệ thuật họp - Từ: 14h00 - Tại: B102.
Thứ tưngày 20 tháng 9 - Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo mở rộng - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo quyết định + Phó các khoa, Giám đốc Trung tâm.
Thứ nămngày 21 tháng 9 - Đại hội Chi bộ Hành chính - Tổng hợp - Từ: 8h00 - Tại: Phòng Họp. - Tập huấn "Quản lý lớp học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trực tuyến" - Từ: 14h30 - Tại: Thư viện - TP: Theo Quyết định số 434. (GV tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay - nếu có)
Thứ sáungày 22 tháng 9 - Đại hội Công đoàn Môn chung - Từ: 14h00 - Tại: B103.
- Chia tay cán bộ nghỉ hưu - Từ: 16h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: Toàn thể CB,GV,NV.
* HS,SV học hết tiết 2.
Thứ bảyngày 23 tháng 9  
Chủ nhậtngày 24 tháng 9