Lịch làm việc năm 2017

Lịch tuần trước Từ 17/04/2017 đến 23/04/2017
Tuần: 18 , từ ngày 24 tháng 4 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017
Lịch tuần tiếp Từ 01/05/2017 đến 07/05/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 24 tháng 4 - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
- Họp về công tác bảo vệ - Từ: 15h15 - Tại: Phòng Khách tầng 2 Nhà Hiệu bộ - TP: Trưởng, Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Tổ chức cán bộ - Ct HSSV, Tổ Bảo vệ.
Thứ bangày 25 tháng 4  
Thứ tưngày 26 tháng 4 - Tổng duyệt chương trình tham gia Hội thi HSSV tìm hiểu đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh Khối của Đội tuyển Trường CĐSP Thái Nguyên - Từ: 15h30 - Tại: Nhà Đa chức năng; Gặp mặt Đội tuyển - Từ: 17h00 - Tại: Thư viện - TP: Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo, Đội tuyển và những người quan tâm.
Thứ nămngày 27 tháng 4 Hội thi HSSV tìm hiểu đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh Khối các trường CĐ-TC chuyên nghiệp số 1 - Từ: 7h30 khai mạc - Tại: Nhà Đa chức năng.
Thứ sáungày 28 tháng 4 - Hội thảo khoa học ''Đánh giá thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học ở Trường CĐSP Thái Nguyên" - Từ: 14h00 - Tại: F102 - TP: Hội đồng khoa học Trường, GV Khoa Tiểu học - Mầm non, GV tham gia giảng dạy năm thứ nhất hệ CĐTH, CĐMN.
Thứ bảyngày 29 tháng 4 - Hội thảo khoa học ''Dạy học tiếp cận năng lực" - Từ: 8h00 - Tại: F102 - TP: Đại biểu, GV khoa Môn chung và những người quan tâm.
Chủ nhậtngày 30 tháng 4 - Thứ 2 ngày 01/5 nghỉ ngày Quốc tế Lao động.
- Thứ 3 ngày 02/5 nghỉ bù ngày Lễ 30/4.