Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 25/05/2020 đến 31/05/2020
Tuần: 23 , từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 7 tháng 6 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 08/06/2020 đến 14/06/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 1 tháng 6 - Chào cờ và Sinh hoạt chính trị dưới cờ - Từ: 7h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: Toàn thể CB, GV, NV và đại diện SV các lớp.
- Các lớp CĐMN K15A,B, CĐTH K17A thực hiện Thời khóa biểu buổi chiều từ 01/6/2020.
- Họp phòng, khoa, Trung tâm, Trường Mầm non.
Thứ bangày 2 tháng 6 - Họp Đảng ủy - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp.
Thứ tưngày 3 tháng 6 - Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Xã hội - Từ: 7h30 - Tại: VP khoa Xã hội.
- Nghiệm thu đề tài NCKH tổ Văn - Toán và tổ Nghệ thuật - Từ: 8h30 - Tại: VP khoa Tiểu học - Mầm non.
Thứ nămngày 4 tháng 6 - Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến (Khoa Tiểu học - Mầm non) thi Giảng viên Dạy giỏi - Từ: Tiết 2 - Tại: Lớp CĐMN K15B (Giảng đường F3.02).
- Nghiệm thu đề tài NCKH tổ Tâm lý - Giáo dục và tổ Lí luận - Chính trị - Từ: 8h00 - Tại: VP khoa Môn chung.
- Nghiệm thu đề tài NCKH tổ Toán - Tin - Từ: 14h00 - Tại: VP khoa Tự nhiên.
- Nghiệm thu đề tài NCKH tổ Sinh - Từ: 16h00 - Tại: VP khoa Tự nhiên.
Thứ sáungày 5 tháng 6 - Họp CBQL mở rộng - Từ: 10h00 - Tại: Phòng Họp - TP: BGH, Trưởng, Phó phòng, khoa, Trung tâm, tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.
- Nghiệm thu đề tài NCKH, Giáo trình tổ GDTC - Từ: 9h00 - Tại: VP khoa Môn chung.
- Nghiệm thu đề tài NCKH tổ Ngoại ngữ - Từ: 8h30 - Tại: Giảng đường A1.05
- Nghiệm thu đề tài NCKH phòng Đào tạo NCKH - Từ: 8h30 - Tại: Phòng họp.
- Họp Ban Chấp hành công đoàn - Từ 14h00 - Tại: Phòng Họp.
Thứ bảyngày 6 tháng 6 Họp CBQL mở rộng - Từ: 16h00 - Tại: Phòng Họp - TP: BGH, Trưởng, Phó phòng, khoa, Trung tâm, tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.
Chủ nhậtngày 7 tháng 6 - Họp Đảng ủy mở rộng - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: BCH đảng bộ, Trưởng phòng, khoa, Trung tâm.