Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 11/03/2019 đến 17/03/2019
Tuần: 12 , từ ngày 18 tháng 3 năm 2019 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 25/03/2019 đến 31/03/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 18 tháng 3 - Họp tổ chuyên môn.
Thứ bangày 19 tháng 3  
Thứ tưngày 20 tháng 3 - Đ/c Nguyễn Đăng Khoa (Khoa Môn chung) thi GVDG - Từ: Tiết 3 - Tại: Nhà Đa chức năng.
Thứ nămngày 21 tháng 3 - Tổng duyệt Văn nghệ Khối năm 2019 - Từ: 17h00 - Tại: Nhà Đa chức năng - TP: Ban Chỉ đạo, Đội văn nghệ và những người quan tâm.
Thứ sáungày 22 tháng 3 - Tham gia Hội thi Văn nghệ Khối năm 2019 - Từ: 13h00 - Tại: Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.
- Nghiên cứu, học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Từ: 14h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: Toàn cơ quan (SV các lớp nghỉ học)
Thứ bảyngày 23 tháng 3  
Chủ nhậtngày 24 tháng 3