Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Tuần: 10 , từ ngày 5 tháng 3 năm 2018 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 5 tháng 3 - Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ - Từ: 7h15 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: CB GV,NV, đại diện HSSV các lớp.
- Đề nghị các Trưởng đoàn TTSP nộp Hợp đồng cho đ/c Lâm Ngọc Phú.
- Họp phòng, khoa, Trung tâm.
Thứ bangày 6 tháng 3  
Thứ tưngày 7 tháng 3  
Thứ nămngày 8 tháng 3 -
Thứ sáungày 9 tháng 3 - Họp rút kinh nghiệm về tập huấn "Dạy học tiếp cận năng lực người học" và "Dạy học tích cực" - Từ: 9h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Các giảng viên tham gia báo cáo viên. - Họp Ban chấp hành Đảng ủy - Từ: 16h00 - Tại: Phòng Họp.
Thứ bảyngày 10 tháng 3  
Chủ nhậtngày 11 tháng 3