Lịch làm việc năm 2017

Lịch tuần trước Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017
Tuần: 12 , từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017
Lịch tuần tiếp Từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 13 tháng 3 - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy - Từ: 16h00 - Tại: Phòng Họp.
Thứ bangày 14 tháng 3 - Tập huấn tìm thông tin, minh chứng cho Tự đánh giá - Tại: Phòng Họp - Từ: 14h00 - TP: Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký.
Thứ tưngày 15 tháng 3  
Thứ nămngày 16 tháng 3  
Thứ sáungày 17 tháng 3  
Thứ bảyngày 18 tháng 3  
Chủ nhậtngày 19 tháng 3 - Tham gia Giải chạy tập thể cấp Thành phố năm 2017 - Từ: 7h30 - Tại: Quảng trường Võ Nguyễn Giáp.