Lịch làm việc năm 2017

Lịch tuần trước Từ 01/05/2017 đến 07/05/2017
Tuần: 20 , từ ngày 8 tháng 5 năm 2017 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017
Lịch tuần tiếp Từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 8 tháng 5 - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
- Họp Ban Chỉ đạo, thành viên Đội tuyển dự thi Giáo viên dạy Giỏi Khối trường CCĐ-TC chuyên nghiệp số 1 - Từ: 15h00 - Tại: Văn phòng Khoa Tiểu học - Mầm non - TP: Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo, Đội tuyển.
- Họp Ban Chấp hành Đảng ủy - Từ: 16h00 - Tại: Phòng Khách tầng 2 nhà Hiệu bộ.
Thứ bangày 9 tháng 5  
Thứ tưngày 10 tháng 5 - Tổng kết Thực tập sư phạm năm học 2016-2017 - Từ: 15h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: Ban Chỉ đạo TTSP; giảng viên làm Trưởng đoàn TTSP; Đoàn Kiểm tra công tác TTSP; mỗi đoàn 05 sinh viên (giảng viên trưởng đoàn thông báo tới sinh viên)
Thứ nămngày 11 tháng 5 - - Họp bàn về việc thực hiện giờ chuẩn theo quy định - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm.
- Họp cán bộ quản lý mở rộng - Từ: 15h00 - Tại: Phòng Họp - TP:Trưởng, Phó các phòng, khoa, Trung tâm; tổ trưởng chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Sinh viên.
Thứ sáungày 12 tháng 5 - Hội thảo khoa học Tổ Toán - Tin - Từ: 8h00 - Tại: Văn phòng Khoa Tự nhiên - TP: Đại biểu, giảng viên Tổ Toán - Tin. - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Thái Nguyên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2019) - Từ: 15h00 - Tại: Nhà Đa Chức năng - TP: Đại biểu, Ban Chấp hành Đoàn trường.
Thứ bảyngày 13 tháng 5 - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Thái Nguyên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2019) - Từ: 7h00 - Tại: Nhà Đa Chức năng - TP: Đại biểu, Ban Chấp hành Đoàn trường.
Chủ nhậtngày 14 tháng 5