Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Tuần: 25 , từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 25/06/2018 đến 01/07/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 18 tháng 6 - Nghiệm thu Giáo trình "Tâm lý học tuổi Mầm non", "Giáo dục học Mầm non 1", "Giáo dục học Tiểu học" của Tổ Tâm lý Giáo dục - Công tác Đội - Từ: 8h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo Quyết định và những người quan tâm. - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
- Nghiệm thu Tập bài giảng bước 2 phần sinh lí lứa tuổi Mầm non - Tổ Sinh học - Từ: 14h00 - Tại: Văn phòng Khoa Tự nhiên - TP: Theo Quyết định và những người quan tâm.
- Nghiệm thu Tập bài giảng bước 2 phần Khoa học tự nhiên - Tổ Sinh học - Từ: 15h00 - Tại: Văn phòng Khoa Tự nhiên - TP: Theo Quyết định và những người quan tâm.
- Họp xét điều kiện tốt nghiệp lớp M1K26 - Từ: 15h30 - Tại: Phòng
Họp - TP: Theo Quyết định và GVCN.
- Họp Ban chấp hành Đảng ủy - Từ: 16h00 - Tại: Phòng Họp.
- Nghiệm thu Tài liệu tham khảo"Thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở trường THCS" của Lê Thị Bích Ngọc và Trần Thị Lệ Duyên - Từ: 16h00 - Tại: Văn phòng Khoa Tự nhiên - TP: Theo Quyết định và những người quan tâm.
Thứ bangày 19 tháng 6  
Thứ tưngày 20 tháng 6 - Phổ biến Quy chế thi tốt nghiệp lớp M1K26 -Từ: 8h00 - Tại: Phòng học C204 - TP: Theo Quyết định và GVCN.
- Trả hồ sơ ra trường cho các lớp CĐLTK8.
Thứ nămngày 21 tháng 6 - Nghiệm thu Giáo trình, Tập bài giảng của nhóm Sử, Địa Khoa Xã hội - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo Quyết định và những người quan tâm.
Thứ sáungày 22 tháng 6 - Nghiệm thu Giáo trình "Tin học ứng dụng ở Tiểu học" của ThS. Bùi Thị Minh Thu, ThS. Đỗ Hoàng Hải - Từ: 10h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo Quyết định và những người quan tâm.
Thứ bảyngày 23 tháng 6  
Chủ nhậtngày 24 tháng 6