Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 25/06/2018 đến 01/07/2018
Tuần: 27 , từ ngày 2 tháng 7 năm 2018 đến ngày 8 tháng 7 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 2 tháng 7 - Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ - Từ: 7h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: CB GV,NV.
- Giảng viên, HSSV nghỉ hè từ 2/7 đến hết 5/8.
Thứ bangày 3 tháng 7 - Khai giảng lớp Bồi dưỡng Chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) - Từ: 7h30 - Tại: Phòng B102.
Thứ tưngày 4 tháng 7  
Thứ nămngày 5 tháng 7 - Họp xét tốt nghiệp CĐ Văn Địa K21, CĐTHK14A, B, C - Từ: 9h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Hội đồng xét tốt nghiệp Cao đẳng năm 2018.
Thứ sáungày 6 tháng 7  
Thứ bảyngày 7 tháng 7  
Chủ nhậtngày 8 tháng 7