Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Tuần: 28 , từ ngày 9 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 9 tháng 7  
Thứ bangày 10 tháng 7  
Thứ tưngày 11 tháng 7  
Thứ nămngày 12 tháng 7 - Họp cán bộ quản lý - Từ: 7h30 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm; Đ/c Đào Duy Tùng Linh, Nguyễn Thành Trung (Cán bộ Phòng TCCB - CTHSSV).
- Thi Năng khiếu hệ Cao đẳng Mầm non - Từ: 8h00 ngày 12,13/7 - Tại: Phòng B201, B202.
Thứ sáungày 13 tháng 7 - Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường - Từ: 7h30 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo quyết định.
- Họp Ban chấp hành Đảng ủy - Từ: Sau khi kết thúc họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng nhà trường - Tại: Phòng Họp.
- Họp xét tốt nghiệp các lớp CĐMNK12ABCD; TCMN M1K26 - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Hội đồng xét tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp năm 2018, GVCN.
- Họp BCH Công đoàn mở rộng - Từ: 15h00 - TP: Ban chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận - Tại: Văn phòng Công đoàn.
Thứ bảyngày 14 tháng 7  
Chủ nhậtngày 15 tháng 7