Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Tuần: 29 , từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 16 tháng 7 - Công Đoàn trường tổ chức cho công đoàn viên đi nghỉ mát tại Sầm Sơn - Thanh Hóa (Đợt 1) - Từ: 7h00.
- Trả hồ sơ ra trường các lớp CĐMNK12ABCD, TCMNM1K26 - Từ: 8h00.
Thứ bangày 17 tháng 7  
Thứ tưngày 18 tháng 7  
Thứ nămngày 19 tháng 7  
Thứ sáungày 20 tháng 7  
Thứ bảyngày 21 tháng 7  
Chủ nhậtngày 22 tháng 7