Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018
Tuần: 3 , từ ngày 15 tháng 1 năm 2018 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 15 tháng 1 - Họp tổ chuyên môn.
- Họp về Vị trí việc làm - Từ: 15h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ - CT HSSV.
Thứ bangày 16 tháng 1 - Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng - Từ: 15h00 - Tại: Văn phòng Công đoàn - TP: Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
Thứ tưngày 17 tháng 1 - Họp cán bộ quản lý mở rộng - Từ: 15h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng, khoa, Trung tâm; Tổ trưởng chuyên môn; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Tổng chủ nhiệm.
Thứ nămngày 18 tháng 1 - Các đơn vị nộp Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018 (nộp văn bản cho đ/c Hà Thị Kim Yến để tổng hợp, bản mềm gửi vào mail: yenhtk@tce.edu.vn). - Chia sẻ về môn Thực hành giải toán tiểu học cho sinh viên - Từ: 15h30 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, giảng viên dạy môn Toán.
Thứ sáungày 19 tháng 1 - Tập huấn chia sẻ về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực - Từ: 13h30 - Tại: Phòng F1-02 - TP: Giảng viên nhà trường.
Thứ bảyngày 20 tháng 1 - Tập huấn chia sẻ về dạy học tiếp cận năng lực của Khoa Tiểu học - Mầm non - Từ: 08h00 - Tại: Phòng C203 - TP: Theo quyết định và những người quan tâm.
Chủ nhậtngày 21 tháng 1