Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Tuần: 40 , từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 1 tháng 10 - Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ - Từ: 7h00 - Tại: Giảng đường Lớn - TP: CB,GV,NV, đại diện HSSV các lớp. - Họp phòng, khoa, Trung tâm
Thứ bangày 2 tháng 10 .
Thứ tưngày 3 tháng 10 - Duyệt kế hoạch Khoa Môn chung, Khoa Xã hội - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo - NCKH, Thanh tra - KT - ĐBCL; Trưởng, Phó khoa cùng toàn bộ giảng viên các khoa có tên trên.
Thứ nămngày 4 tháng 10 - Duyệt kế hoạch Khoa Tiểu học - Mầm non, Khoa Tự nhiên - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo - NCKH, Thanh tra - KT - ĐBCL; Trưởng, Phó khoa cùng toàn bộ giảng viên các khoa có tên trên.
Thứ sáungày 5 tháng 10 .
Thứ bảyngày 6 tháng 10  
Chủ nhậtngày 7 tháng 10