Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
Tuần: 42 , từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 21 tháng 10 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 15 tháng 10 - Họp tổ chuyên môn.
Thứ bangày 16 tháng 10  
Thứ tưngày 17 tháng 10  
Thứ nămngày 18 tháng 10  
Thứ sáungày 19 tháng 10 - Nghiệm thu đề cương Đề tài NCKH của Khoa Tiểu học - Mầm non - Tại: Văn phòng Khoa (Hoãn).
- Họp Ban chấp hành Đảng ủy - Từ: 16h00 - Tại: Phòng Họp.
Thứ bảyngày 20 tháng 10  
Chủ nhậtngày 21 tháng 10