Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018
Tuần: 46 , từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 12 tháng 11 - Lịch thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường của đ/c Hoàng Hương - Tổ Văn, Toán - Tiết 3,4 - Tại: Lớp CĐMN K14C - Họp phòng, khoa, tổ, Trung tâm.
- Lịch thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường của đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Tổ Giáo dục thể chất - Quốc phòng - Từ: Tiết 3 - Tại: Sân vận động.
Thứ bangày 13 tháng 11  
Thứ tưngày 14 tháng 11 - Họp về công tác chuẩn bị Kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống nhà trường - Từ: 14h00 - Tại: Phòng Họp - TP: Theo Quyết định.
Thứ nămngày 15 tháng 11 - Lịch thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường của đ/c Đào Quỳnh Anh - Khoa Xã hội - Tiết 2 - Tại: B204.
- Lịch thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường của đ/c Đào Thị Thiết - Khoa Xã hội - Tiết 3 - Tại: B204.
Thứ sáungày 16 tháng 11 - Lịch thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường của đ/c Đào Quỳnh Anh - Khoa Xã hội - Tiết 2 - Tại: B204.(Chuyển sang tiết 2 sáng ngày 15/11/2018).
- Lịch thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường của đ/c Đào Thị Thiết - Khoa Xã hội - Tiết 3 - Tại: B204.(Chuyển sang tiết 3 sáng ngày 15/11/2018).
- Lịch thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường của đ/c Hoàng Thị Hải Yến - Tổ Sinh - Tiết 4 - Tại: F102 (CĐMN K15A).
Thứ bảyngày 17 tháng 11  
Chủ nhậtngày 18 tháng 11