Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 11/02/2019 đến 17/02/2019
Tuần: 8 , từ ngày 18 tháng 2 năm 2019 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 18 tháng 2 - Thực hiện Thời khóa biểu buổi chiều cho Sinh viên năm thứ 2 - Họp tổ chuyên môn
- Họp Cán bộ Quản lý - Từ: 14h00 - Tại: Phòng họp - TP: BGH; Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm.
Thứ bangày 19 tháng 2  
Thứ tưngày 20 tháng 2 - Đ/c Đinh Thị Hồng Liên thi GVDG - Từ: Tiết 3 - Tại: Lớp CĐMN K14A (Giảng đường B - B.201) - Họp về công tác bồi dưỡng - Từ: 15h00- Tại: Phòng họp - TP: BGH; Ban tổ chức (theo QĐ); các giảng viên tham gia giảng dạy lớp NVCBQL ở Phú Bình.
Thứ nămngày 21 tháng 2 - Đ/c Hoàng Thị Hải Yến ( Khoa Tự nhiên) thi GVDG - Từ: Tiết 1 - Tại: Giảng đường A - A.201
Thứ sáungày 22 tháng 2  
Thứ bảyngày 23 tháng 2  
Chủ nhậtngày 24 tháng 2