Giới thiệu cơ cấu tổ chức cán bộ của Phòng Hành chính - Tổng hợp năm học 2016 - 2017
28/9/2016 16:37' Gửi bài In bài

                 Phòng Hành chính - Tổng hợp có tổng số 22 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có: 13 biên chế, 09 hợp đồng và được  chia thành 3 tổ công tác:

          * Tổ Hành chính: 7 biên chế:

          1. Nguyễn Đình Minh - Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động của phòng Hành chính-Tổng hợp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu, thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng.                                                                                                                                      

2. Đồng Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động của Trường.

3. Hà Thị Kim Yến: Làm công tác tổng hợp; kế hoạch; viết các loại văn bản, báo cáo; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; tham gia giảng dạy (dự kiến đảm bảo theo định mức); Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

4. Nguyễn Thị Huệ: Văn thư - lưu trữ.

         5. Vũ Thị Kim Liên: Phô tô, đánh máy, phụ trách công tác văn phòng phẩm, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận.

          6. Vũ Văn Trực:  Lái xe 5 chỗ ngồi, các công việc khác khi phòng huy động.

          7. Ngô Minh Thắng: Lái xe 15 chỗ ngồi, các công việc khác khi phòng huy động.

          * Tổ Quản trị: 6 biên chế, 01 hợp đồng:

           1. Nguyễn Thu Thanh: Phó phòng, Phó Bí thư Chi bộ: Phụ trách công tác  xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, đời sống, trang thiết bị. Chủ nhiệm lớp CĐTHLT K6B.

           2. Lê Hải Đăng: Tổ trưởng Tổ Quản trị, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động về cơ sở vật chất, phục vụ, lao động, y tế, bảo vệ; Chủ nhiệm lớp CĐTHLT K7B; UV BCH.

          3. Đào Ngọc Linh: Phụ trách lao động của Học sinh, Sinh viên; làm các thủ tục di chuyển Hộ khẩu; thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất.

          4. Hoàng Ngọc Huy: Y sĩ, phụ trách công tác y tế trường học và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

           5. Hà Thị Lon: Y sĩ, phụ trách công tác y tế trường học  và tham gia chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

           6. Vũ Thị Thuần: Làm công tác phục vụ; chuẩn bị cho các Hội nghị, cuộc họp; thủ kho; vệ sinh nhà Hiệu bộ; thực hiện các công việc khác do Phòng phân công, điều động.

          7. Nguyễn Thúy Lương:  Hợp đồng làm công tác phục vụ, quản lý dụng cụ lao động, nhà Đa chức năng, vệ sinh khu vực.

          *Tổ bảo vệ: 08 hợp đồng

          1. Nguyễn Hạnh Phúc:             Tổ tưởng tổ Bảo vệ

          2. Nông Văn Lai                      Hợp đồng bảo vệ.

          3. Phạm Văn Phú:                    Hợp đồng bảo vệ.

          4: Hoàng Văn Khánh                Hợp đồng bảo vệ.

          5. Lương Văn Dũng:                Hợp đồng bảo vệ.

          6. Nguyễn Văn Thể:                Hợp đồng bảo vệ.

          7. Nguyễn Quốc  Cửu              Hợp đồng bảo vệ.

         8. Nguyễn Duy Sinh:                Hợp đồng bảo vệ.

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 132552 Số người đang online: 2