Thứ Năm, 13/12/2018
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
Kế hoạch đổi mới giáo dục cùng VVOB
19/2/2014 0:22' Gửi bài này In bài này

Trong những năm qua được sự hỗ trợ của VVOB nhà trường đã tổ chức được nhiều khóa tập huấn về DHTC và CNTT cho cán bộ, giảng viên của nhà trường. Kết quả là đã nâng cao được trình độ năng lực DHTC và kỹ năng sử dụng CNTT cho đội ngũ GV của nhà trường. Một số giảng viên đã tích cực sử dung các PPDH mới và các công cụ CNTT trong quá trình dạy học. Điều này đã tác động tích cực đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên việc đổi mới PPDH cũng như việc ứng dụng CNTT cho DHTC quy mô chưa rộng khắp và chưa bảo đảm được tính bền vững về phát triển cho mọi khóa đào tạo.

 Từ năm 2012 nhà trường có sự thay đổi lớn, số giảng viên có năng lực DHTC và kỹ năng sử dụng CNTT trong dạy học đã lần lượt đến tuổi nghỉ hưu, được thay thế bởi các giảng viên mới, trẻ , hoàn toàn chưa có hiểu biết về DHTC và các kỹ năng CNTT. Đó chính là thách thức của nhà trường, các đối tượng này phải được bắt đầu từ những giai đoạn đầu tiên của quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và các kỹ năng sử dụng CNTT trong dạy học.

Về tổ chức quản lý:

- Các chính sách về quản lý đã được đổi mới,  nhưng khả năng kích thích động cơ đổi mới cho giảng viên chưa cao.

- Nhân tố quyết định thực hiện thành công của quá trình đổi mới  là các khoa và bộ môn. Nhưng chức năng bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của khoa và bộ môn thực hiện chưa đồng đều và thường xuyên.

Việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đổi mới chưa linh hoạt còn cứng nhắc theo kế hoạch.

Về hoạt động tập huấn:

 • Các đợt tập huấn nhân rộng đã phát huy được hiệu quả vì trình độ các chuyên gia (GV tập huấn) đã được điều chỉnh về chuyên môn.

 • Hiệu quả các khóa tập huấn chỉ dừng lại ở các đối tượng được tham gia tập huấn theo kế hoạch, chưa mở rộng được trên quy mô toàn trường.

  Về phía giảng viên:

  - Một số giảng viên chủ động tiếp thu kiến thức từ các đợt tập huấn và đã ứng dụng nó một cách có hiệu quả vào hoạt động dạy học, bên cạnh đó vẫn còn có GV chưa ứng dụng được kiến thức đã học vào công việc của mình một cách hiệu quả. Nguyên nhân ở đây có thể do thiếu chế tài cụ thể trong hoạt động dạy học và tính tự giác của các giảng viên đó còn hạn chế.

  - Kỹ năng thực hành DHTC của một số giảng viên còn hạn chế do số lượng giảng viên mới được tuyển dụng (tốt nghiệp ĐH hoặc GV phổ thông) trong 3 năm trở lại chiếm hơn 45% tổng số GV của trường.

   Về  học sinh, sinh viên.

  - Đã được học tập về cơ bản CNTT trong chương trình Đào tạo, nhưng lại thiếu sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ từ phía các giảng viên chuyên môn cụ thể và các phần mền ứng dụng.

  - Nhu cầu của học sinh, sinh viên trường CĐSP trong học tập ngày nay và trong tương lai ngày càng cao do thực tế phát triển giáo dục phổ thông đòi hỏi.

Thư viện ảnh