Thứ Bảy, 23/1/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
Hội nghị Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia phòng chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật
26/5/2019 18:15' Gửi bài này In bài này

Các bạn thanh niên đã được nghe tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, cách nhận diện các “tà đạo”, tổ chức tự xưng tôn giáo, vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên không nghe, không tin, không theo các “tà đạo”, tổ chức tự xưng


Cũng tại dịp này, đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường đã ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tổ chức tự xưng, mạo danh tôn giáo.

Thư viện ảnh