Thứ Tư, 3/3/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI VIẾT BÀI THU HOẠCH SAU KHI HỌC TẬP 6 BÀI LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
15/9/2016 11:3' Gửi bài này In bài này

THÀNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN

 

 

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI VIẾT BÀI THU HOẠCH SAU KHI 

HỌC TẬP 6 BÀI LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ 

CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1. Thời gian thực hiện

Stt

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1

Từ ngày 19/9/2016

đến 25/9/2016

Viết bài thu hoạch

Học sinh, sinh viên

2

Từ ngày 26/9/2016

đến 30/9/2016

Nộp bài thu hoạch

Bí thư chi đoàn thu bài và nộp bài cho ban chấp hành liên chi

3

Từ 3/10/2016

đến 16/10/2016

Chấm bài

Ban chấp hành Đoàn trường

 

2. Câu hỏi

Câu 1:  Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thời cơ, thách thức đối với thanh niên hiện nay là gì?

Câu 2 : Là học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Anh (chị) cần có tránh nhiệm và nghĩa vụ gì trong quá trình học tập và rèn luyện của mình.

3. Mẫu bài thu hoạch

 

Họ và tên :

Ngày sinh:

Chi đoàn:

BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP 6 BÀI LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN


* Các đ/c đoàn viên thanh niên truy cập đường dẫn màu đỏ dưới đây để tải về tài liệu học tập 6 bài lý luận chính trị:

Bo slide 6 bai luan chinh tri.rar

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH (để b/c);

- Hội Sinh viên (p/h triển khai);

- Các LCĐ khoa (để t/h);

- Lưu: VP Đoàn.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã kí)

                    Đào Duy Tùng Linh

 

Bài cùng chuyên mục

Thư viện ảnh