Thứ Năm, 4/3/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC TẬP TUẦN GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC.
5/9/2016 11:48' Gửi bài này In bài này
                 Sinh viên các lớp mới nhập trường trong quá trình học tập.
     
         

Tuần học có mục đích trang bị cho học sinh, sinh viên những hiểu biết về nội quy, quy chế được áp dụng cũng như quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong quá trình được học tập và rèn luyện tại nhà trường; giúp học sinh, sinh viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó giúp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Làm cơ sở để học sinh, sinh viên tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

    Học sinh, sinh viên học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên.

Học sinh, sinh viên học tập các bài học lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Kết thúc tuần học, mỗi học sinh, sinh viên được yêu cầu thực hiện một bài thu hoạch để đánh giá lại những kiến thức đã tiếp thu được qua các bài giảng của thầy cô giáo. Kết quả thu được cho thấy:100% học sinh, sinh viên đều hoàn thành tốt bài thu hoạch, có ý thức cao trong học tập.

                                               -Bài và ảnh: Ban truyền thông (Đoàn TN Trường)-

Bài cùng chuyên mục

Thư viện ảnh