Thứ Tư, 20/10/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC LIÊN CHI ĐOÀN: KHOA TỰ NHIÊN, KHOA XÃ HỘI, KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON NHIỆM KÌ 2016-2018
10/1/2017 8:35' Gửi bài này In bài này

                                         
                                              KHOA TỰ NHIÊN

1

Nguyễn Việt Dũng

Giảng viên

Bí thư LCĐ

2

Vũ Thị Vân Anh

Giảng viên

Phó Bí thư LCĐ

3

Cù Hải Anh

Sinh viên

Ủy viên BCH

 

 
 
 
 
 
 
 
                                     Các đ/c trong BCH LCĐ Khoa Tự nhiên
 
                                            KHOA XÃ HỘI

1

Đào Thị Thiết

Giảng viên

Bí thư LCĐ

2

Đào Quỳnh Anh

Giảng viên

Phó Bí thư LCĐ

 
                                         
Các đ/c trong BCH LCĐ Khoa Xã hội
 
                                    KHOA TIỂU HỌC MẦM NON

1

Ngô Thị Phương Thảo

Giảng viên

Bí thư LCĐ

2

Nguyễn Ngọc Ly

Giảng viên

Phó Bí thư LCĐ

3

Bùi Thị Kiều Oanh

Giảng viên

Ủy viên BCH

4

Vũ Đăng Khiêm

Sinh viên

Ủy viên BCH

5

Lê Thị Linh

Sinh viên

Ủy viên BCH

6

Hoàng Thị Ngọc Hà

Sinh viên

Ủy viên BCH

7

Phan Trung Hưởng

Sinh viên

Ủy viên BCH 
                Các đ/c trong BCH LCĐ Khoa Tiểu học - Mầm non

                                                              
                                                  - Ban Truyền thông (Đoàn TN)-

Bài cùng chuyên mục

Thư viện ảnh