Thứ Năm, 4/3/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
[CV] Triệu tập Ngày hội Sinh viên 2018
22/11/2018 14:44' Gửi bài này In bài này

Căn cứ Kế hoạch, Thể lệ ban hành kèm theo Kế hoạch số: 41-KH/TĐTN-HSV ngày 06/8/2018 của BTV Tỉnh đoàn - BTK Hội Sinh viên tỉnh; căn cứ các Thông báo số 10 ngày 10/9/2018, số 11 ngày 25/9/2018, số 12 ngày 28/9/2018, công văn số 188 ngày 14/11/2018 của BTV Tỉnh đoàn, BTK Hội Sinh viên tỉnh về điều chỉnh các nội dung liên quan đến Ngày hội sinh viên năm 2018. Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, BTV Tỉnh đoàn - BTK Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Ngày hội kết nối sinh viên Thái Nguyên Bản lĩnh - Sáng tạo - Hội nhập và Đêm Gala kết nối sinh viên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

* Thời gian: 01 ngày, từ 13h00 đến 22h30 ngày 24/11/2018 (thứ bảy).

* Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên).


507 - CV trieu tap Ngay hoi sv nam 2018.pdf

Thư viện ảnh