Thứ Bảy, 17/4/2021
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
Danh sách liên hệ công tác
28/3/2016 19:3' Gửi bài này In bài này

                                                        1. LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ

Đơn vị

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

 Lãnh đạo cơ quan

Bí thư Đảng uỷ
Phó Hiệu trưởng
phụ trách Nhà trường

TS. Nông Khánh Bằng

0280 3846 102

Phòng Đào tạo - NCKH

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

0280 3848 610

Phó trưởng phòng

ThS. Lâm Ngọc Phú

0280 3846 610

Phó trưởng phòng

ThS. Đinh Thị Hồng Liên

0280 33846610

Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng

ThS. Trịnh Ngọc Linh

0280 3646 400

Phòng Hành chính- Tổng hợp

Trưởng phòng

ThS. Lý Thị Quỳnh Anh

0280 3746.584

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Hải Đăng

0280 3746.584

 Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phó trưởng phòng
Phụ trách 

        Phạm Thị Sinh Thơ

0280 3746 586

 Phòng Tổ chức cán bộ - QLHSSV

Phó trưởng phòng
Phụ trách 

ThS. Lý Tuấn Anh

0280 3746 590

Khoa Tự nhiên

Trưởng khoa

ThS. Lê Thị Cẩm Nhung

0280 3746 861

Khoa Tiểu học - Mầm non

Trưởng khoa

ThS. Hà Thị Phương Bắc

0280 3746 865

Phó trưởng khoa

ThS. Lưu Hồng Dung

0280 3746 865

Khoa Bồi dưỡng

Phó bí thư Đảng ủy
Trưởng khoa

TS. Dương Thị Nga

0280 3746 583

Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Thu Thơm

0280 3746 865

Khoa Môn chung

Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Đức Thụy

0280 3746 869

Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thị Minh Khai

0280 3746 869

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Bồi dưỡng Nghiệp vụ

Giám đốc

ThS. Trần Thị Xuân Hằng

0280 364 8818

 

                                 
                                       2. SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC TỔ BỘ MÔN - ĐOÀN THỂ


TT

Tổ chức

Số điện thoại

 

TT

Tổ chức

Số điện thoại

1

Bảo vệ

0280 3 846 608

 

9

Tổ Giáo dục QP

0280 3 746 869

2

Công đoàn

0280 3 746 588

 

10

Tổ Mác-Lênin

0280 3 746 863

3

Đoàn thanh niên

0280 3 848 517

 

11

Tổ Ngoại ngữ

0280 3 746 871

4

Ký túc xá

0280 3 746 022

 

12

Tổ Tâm lý GD

0280 3 746 866

5

Máy FAX

0280 3 746 610

 

13

Tổ Thiết bị

0280 3 846311

6

Phòng chờ GV

0280 3 746 137

 

14

Văn thư

0280 3 846 106

7

Phòng chờ GV

0280 3 846 611

 

15

Phòng chấm bài

0280 3 848 881

8

Thư viện

0280 3 746 867

 

16

Y xá

0280 3 858 341

ThS. Lê Thị Thu Hương

ThS. Lê Thị Thu Hương


ThS. Hoàng Văn Huyên

Thư viện ảnh