Thứ Sáu, 19/1/2018
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thái Nguyên
  • Bảng tổng hợp dự toán ngân sách năm 2014

    Bảng tổng hợp dự toán ngân sách năm 2014

  • Thực hiện quy chế 3 công khai

    Đây là chuyên trang thông tin về việc thực hiện quy chế đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo). Các nội dung cần công khai bao gồm:

Thư viện ảnh