8 tiêu chuẩn đối với chương trình đào tạo Điều dưỡng
18/3/2014 9:40' Gửi bài In bài
Theo đó, chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ ĐH, CĐ phải đảm bảo các tiêu chuẩn về mục tiêu và chuẩn đầu ra; chương trình đào tạo; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia chương trình; người học và công tác hỗ trợ người học; cơ sở vật chất ; công tác tài chính phục vụ chương trình; công tác đánh giá người tốt nghiệp và hoạt động tư vấn việc làm.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo yêu cầu được xây dựng có sự tham khảo chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.

Trưởng khoa Điều dưỡng đào tạo trình độ ĐH phải có bằng tiến sĩ điều dưỡng hoặc tiến sĩ y khoa; có kinh nghiệm dạy học và lâm sàng tối thiểu 10 năm.

Với Trưởng khoa Điều dưỡng đào tạo trình độ CĐ phải có bằng thạc sĩ Điều dưỡng hoặc thạc sĩ y khoa trở lên, có kinh nghiệm dạy học và lâm sàng tối thiểu 5 năm.

Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, tối đa 15 người học/ giảng viên cơ hữu đối với trình độ đào tạo ĐH và 20 người học/ giảng viên cơ hữu đối với trình độ đào tạo CĐ.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo đại ĐH và 60% khối lượng của chương trình đào tạo CĐ…

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 94963 Số người đang online: 13