Thông báo - Tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Thực hiện quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II). Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà...

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 102902 Số người đang online: 1