• Nghề giáo đa năng ở Trường Sa Lớn

    Là thầy giáo nhưng kiêm luôn việc làm “bảo mẫũ” cho các trò “thò lò mũi xanh” khi chúng quay ra ăn vạ, dỗi hờn. Đó chỉ là việc cỏn con so với hàng trăm thứ khó khăn khác.

1

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 122294 Số người đang online: 3