Nhân sự

 • Hoàng Thị Mai Lan

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Âm nhạc
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0915646709

 • Cao Thị Kim Liên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0976179400

 • Phạm Thị Minh Thơm

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Âm nhạc
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0915300462

 • Phó Thị Hồng Oanh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Văn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0982909788

 • Dương Thị Hoài Thương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Văn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 01644209355

 • Nguyễn Gia Bay

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Mỹ thuật - Tổ trưởng tổ NT
  Điện thoại: 09668095194

 • Lê Thu Trang

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Văn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0914211281

 • Nguyễn Thị Thu Huyền

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0917784451

 • Ngô Thị Phương Thảo

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV Mầm non - Tổ trưởng
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0973473234

 • Lương Ngọc Quỳnh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Âm nhạc
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0913967828

12

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 279727 Số người đang online: 3