Nhân sự

 • Hoàng Thị Lan Hương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Văn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0982863749

 • Lê Thị Bích Ngọc

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Văn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0915331088

 • Ngô Thị Phương Thảo

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV Mầm non - Tổ trưởng
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0973473234

 • Bùi Thị Kiều Oanh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Toán
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 01649697196

 • Trịnh Thị Minh Hảo

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Thủ công
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0982958752

 • Lương Ngọc Quỳnh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Âm nhạc
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0913967828

 • Dương Ngọc Phương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Toán
  Trình độ: ThS
  Điện thoại: 0985834876

 • Nguyễn Thị Hải Yến

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 01644137920

 • Hoàng Thị Mai Lan

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV môn Âm nhạc
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0915646709

 • Cao Thị Kim Liên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: GV Mầm non
  Trình độ: Thạc sĩ
  Điện thoại: 0976179400

123

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 274332 Số người đang online: 4