Phòng đào tạo

Đào tạo

Điểm tổng kết tất cả các học phần lớp CĐLTK7

Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm tổng kết (điểm cao nhất trong các lần thi lại, học lại) tất cả các học phần lớp CĐLTTHK7A,B,C và CĐLTMNK7A,B (xem chi tiết trong file đính kèm).

Đoàn thể

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

Ban Thanh tra nhân dân trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể sau:

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 769746 Số người đang online: 48