Phòng đào tạo

Đào tạo

Kết quả học lại, học cải thiện các lớp CĐ THK15, THK16 và MNK13 (đợt 2)

Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm học lại, học cải thiện đợt 2 các lớp CĐTHK15A, B, C; CĐTHK16 A, B và CĐMNK13 A, B, C (xem chi tiết trong file đính kèm)

Đoàn thể

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

Ban Thanh tra nhân dân trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể sau:

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1115143 Số người đang online: 18