Phòng đào tạo

Đoàn thể

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

Ban Thanh tra nhân dân trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể sau:

Khoa học - Đối ngoại

QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019-2020

QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019-2020 (Bản thảo, đã điều chỉnh điều 6 theo QĐ số 657 QĐ-CĐSP. Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019 V/v Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường CĐSPTN năm học 2019-2020)

Văn bản

Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2344594 Số người đang online: 8