Phòng đào tạo

Đào tạo

Kết quả học lại, học cải thiện năm học 2018 - 2019 (đợt 2)

Phòng Đào tạo - NCKH thông báo điểm học lại, học cải thiện các học phần sau: - Mỹ thuật, lớp CĐTHK15B và CĐTH16A. - Mỹ thuật cơ bản, lớp CĐMNK13B. - Toán học 2, lớp CĐTHK16A;B và CĐTHK15A. - Tiếng Anh 2, lớp CĐTHK15A;B và CĐTHK16A;B. - Nguyên lý Mác 2, lớp CĐTHK15A;B...

Đoàn thể

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

Ban Thanh tra nhân dân trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể sau:

Khoa học - Đối ngoại

Sinh viên: Lăng Thị Yến và Ma Lê Tố Uyên - Lớp CĐMNK13A thực hiện Nghiên cứu khoa học, năm học 2017-2018

Với lòng đam mê Tin học và tâm huyết với nghề dạy học mà các sinh viên đã chọn, các em đã mạnh dạn chọn Nghiên cứu khoa học làm niềm vui, tìm hiểu về Tin học làm công cụ cho Nghiên cứu, ứng dụng được kết quả nghiên cứu...

Văn bản

Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1313002 Số người đang online: 61