Lịch làm việc năm 2018

Lịch tuần trước Từ 08/01/2018 đến 14/01/2018
Tuần: 3 , từ ngày 15 tháng 1 năm 2018 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018
Lịch tuần tiếp Từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 15 tháng 1  
Thứ bangày 16 tháng 1  
Thứ tưngày 17 tháng 1  
Thứ nămngày 18 tháng 1  
Thứ sáungày 19 tháng 1  
Thứ bảyngày 20 tháng 1  
Chủ nhậtngày 21 tháng 1