Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 20/07/2020 đến 26/07/2020
Tuần: 31 , từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến ngày 2 tháng 8 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 03/08/2020 đến 09/08/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 27 tháng 7  
Thứ bangày 28 tháng 7  
Thứ tưngày 29 tháng 7  
Thứ nămngày 30 tháng 7  
Thứ sáungày 31 tháng 7  
Thứ bảyngày 1 tháng 8  
Chủ nhậtngày 2 tháng 8