Kết quả học lại, học cải thiện năm học 2018 - 2019 (đợt 1)
19/12/2018 10:46' Gửi bài In bài
Kết quả học lại các học phần:
- Tiếng Anh 1: MN12C; MN13B; TH15A,B,C; TH16A,B
- Tiếng Anh 4: TH15A,B
- Văn học: TH15B; TH16A,B
- Văn học thiếu nhi: MN14B
- Âm nhạc và múa: MN14B
- Làm đồ chơi: MN13B
- Nguyên lý Mác 1: TH16A; TH15A,B,C; MN13B; Văn Địa K22
- Thể dục chuyên ngành: MN11D

Tệp đính kèm: Hlai, Cthien t10 va t11-2018 dot1.rar

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2218028 Số người đang online: 12