Kết quả thi lại học kỳ 2 các lớp CĐTHK17; CĐMNK15 và học kỳ 4 các lớp CĐTHK16; CĐMNK14
28/8/2019 15:19' Gửi bài In bài
Tệp đính kèm:  CDMN15-TH17ki2 TL.rar
                            THK16MNK14 ki4 TL.rar
                            Diem GDTC MNK15_THK17.xlsx

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2451479 Số người đang online: 31