Kết quả học tập các lớp CĐTHK18, MNK16 kì 1 (SV nhập học sau ngày 29/9/2019 và thi lại)
5/5/2020 9:19' Gửi bài In bài
Tệp đính kèm:  TH18ki1 bs, thilai.rar    MN16ABki1 bs.rar  Diem GDTC MNK16_THK18.xlsx

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2451426 Số người đang online: 11