• Kết quả thi lại các lớp CĐK19 kì 3 và CĐLTK6 kì 1

  Phòng Đào tạo - NCKH thông báo điểm thi lại:
  Học kỳ 3 các lớp CĐK19: Toán TinK19; Sinh Hoá K19; Văn Sử K19; CĐMNK10A,B,C,D,E và CĐTHK12A,B,C,D.
  Học kỳ 1 các lớp CĐLTK6: CĐLTTHK6A,B,C,D và CĐLTMNK6 (xem chi tiết trong file đính kèm).

 • Kết quả học tập học kỳ 1 - 4 lớp CĐTHK7 Định Hoá

  Phòng Đào tạo - NCKH thông báo điểm các môn học và điểm tổng kết học kỳ 1, 2, 3, 4 lớp CĐTHK7 Định Hoá (xem chi tiết trong file đính kèm).

 • Kết quả học tập học kỳ 1 các lớp CĐTHK13

  Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm các học phần và điểm tổng kết học kỳ 1 các lớp CĐTHK13A,B,C,D (xem chi tiết trong file đính kèm).

 • Kết quả học tập học kỳ 1 các lớp CĐMNK11

  Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm các học phần và điểm tổng kết học kỳ 1 các lớp CĐMNK11A,B,C,D (xem chi tiết trong file đính kèm).

 • Kết quả học tập học kỳ 1 lớp M4K24

  Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm các môn học và điểm tổng kết học kỳ 1 lớp M4K24 (xem chi tiết trong file đính kèm).

 • Kết quả học tập học kỳ 1 các lớp CĐK20

  Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm các học phần và điểm tổng kết học kỳ 1 các lớp CĐK20: Toán Lý K20 + Sinh Hoá K20+ Văn Địa K20 (xem chi tiết trong file đính kèm). Từ K20 tính điểm theo Quy định đào tạo hệ CĐ chính quy theo hệ thống tín chỉ trường CĐSP Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ-CĐSPTN ngày 29/8/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Nguyên).

 • Kết quả học tập học kỳ 1 lớp THK30A

  Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm các môn học và điểm tổng kết học kỳ 1 lớp THK30A (xem chi tiết trong file đính kèm). Từ K30 tính điểm theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 • Kết quả học tập học kỳ 1 các lớp M1-3K24

  Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm các môn học và điểm tổng kết học kỳ 1 các lớp M1,2,3K24 (xem chi tiết trong file đính kèm). Từ K24 tính điểm theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 • Điểm các môn học học kỳ 4 lớp THK29A

  Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm thi và điểm tổng kết các môn học học kỳ 4 lớp THK29A (xem chi tiết trong file đính kèm).

 • Danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp CĐMNK10 Phú Bình

  Phòng Đào tạo - NCKH thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp lớp CĐ Vừa làm vừa học MNK10 Phú Bình theo
  Quyết định số 202/QĐTN-CĐSPTN2015 ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Thái Nguyên (xem chi tiết trong file đính kèm)

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 827003 Số người đang online: 18