SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
27/2/2020 10:48' Gửi bài In bài

Thực hiện từ ngày 02/3/2020


SƠ ĐỒ PHÒNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020.doc

TT

LỚP

PHÒNG HỌC

GHI CHÚ

1

THK18A

C101


2

MNK16A

B104


3

MNK16B

B102


4

MNK15A

A101


5

MNK15B

A103


6

THK17A

C104


7

MNK14A

A201


8

MNK14B

A203


9

MNK14C

A205


10

THK16A

A105


11

THK16B

B202


12

VĐK22

B204


13

MNLTK10A

B102


14

MNLTK11A

B104

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2204853 Số người đang online: 18