Các bài tham luận tại Hội thảo khoa học cấp Trường: "Phát triển năng lực tự học cho người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"
25/5/2018 23:7' Gửi bài In bài

Các bài tham luận Tải về tại đây:   TongHopBaiThamLuan-2018.rar

DANH SÁCH BÀI THAM LUẬN
TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC
CHO NGƯỜI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG"

Các bài tham luận Tải về tại đây:   TongHopBaiThamLuan-2018.rar

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2666110 Số người đang online: 16