Sinh viên: Lăng Thị Yến và Ma Lê Tố Uyên - Lớp CĐMNK13A thực hiện Nghiên cứu khoa học, năm học 2017-2018
19/10/2018 9:50' Gửi bài In bài

1.
Sinh viên: Lăng Thị Yến, Lớp Cao đẳng Mầm non K13A

Đề tài:
"XÂY DỰNG BỘ TRÒ CHƠI HỌC TẬP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO LỚN HÌNH THÀNH  BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI BẰNG PHẦN MỀM POWERPOINT"

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại A (Năm học 2017 - 2018)


* Thuyết minh của đề tài tải tại đây: 
DeTai_BotroChoi_KhamPhaHinhKhoi.pdf
* 
Sản phẩm của đề tài tải tại đây:        BoTroChoi_KhamPhaHinhKhoi.rar 
             (các bạn tải về máy tính và giải nén tệp và sử dụng)


2. Sinh viên: Ma Lê Tố Uyên, Lớp Cao đẳng Mầm non K13A

Đề tài:
 "XÂY DỰNG BỘ TRÒ CHƠI GIÚP TRẺ MẪU GIÁO LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI A, Ă,  BẰNG PHẦN MỀM POWERPOINT"

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại B (Năm học 2017 - 2018)


* Thuyết minh của đề tài tải tại đây: DeTai_BoTroChoi_HocChuCai.pdf

* 
Sản phẩm của đề tài tải tại đây:     BoTroChoi_HocChuCai.rar
             
(các bạn tải về máy tính và giải nén tệp và sử dụng)

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hoàng Hải, Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2371101 Số người đang online: 17