Sinh viên: Vũ Thị Nhung và Liễu Thị Hoài - Lớp CĐ Toán - Tin K19 thực hiện Nghiên cứu khoa học, năm học 2015-2016
15/7/2016 10:39' Gửi bài In bài
1. Sinh viên: Vũ Thị Nhung, Lớp Cao đẳng Toán - Tin K19

Đề tài: XÂY DỰNG TƯ LIỆU HỌC TẬP: BÀI 8, LỚP 7 “SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU TRONG EXCEL” BẰNG PHẦN MỀM VIOLET

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại A (Năm học 2015 - 2016)


* Thuyết minh của đề tài tải tại đây: DeTai_VuThiNhung_ToanTinK19-2016.pdf
                                                               DeTai_VuThiNhung_ToanTinK19-2016(Bia).pdf
* 
Sản phẩm của đề tài tải tại đây:        DeTai_VuThiNhung2016.zip 
             (các bạn tải về máy tính và giải nén tệp và sử dụng)


2. Sinh viên:
Liễu Thị Hoài, Lớp Cao đẳng Toán - Tin K19

Đề tài:
 XÂY DỰNG TƯ LIỆU HỌC TẬP BÀI 16 QUYỂN 1 “ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN” TRONG                         CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC THCS BẰNG PHẦN MỀM VIOLET

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xếp loại A (Năm học 2015 - 2016)


* Thuyết minh của đề tài tải tại đây: NoiDung_DeTai_LieuThiHoai.pdf
                                                             NoiDung_DeTai_LieuThiHoai(Bia).pdf
* 
Sản phẩm của đề tài tải tại đây:     DeTai_LieuThiHoai2015-2016.rar
             
(các bạn tải về máy tính và giải nén tệp và sử dụng)

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Hoàng Hải, Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2169443 Số người đang online: 40