Nhân sự

 • Bùi Thị Minh Thu

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Phụ trách phần mềm QLĐT
  Trình độ: Cử nhân CNTT, Thạc sĩ Khoa học máy tính
  Điện thoại: 0280 3848 610
  Mobile: 0904 266 550
  Email: thubtm@tce.edu.vn

 • Nguyễn Trà My

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Cán bộ Thư viện
  Trình độ: Thạc sĩ - Thư viện
  Điện thoại: 0280 3746 867
  Mobile: 0984 505 009
  Email: mytv@tce.edu.vn

 • Đỗ Hoàng Hải

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Tổ trưởng Tổ thiết bị
  Trình độ: Kỹ sư CNTT, Thạc sĩ Khoa học máy tính
  Điện thoại: 0280 3648 311
  Mobile: 0913308777
  Email: haidh@tce.edu.vn

 • Nguyễn Thị Hằng

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Tổ trưởng, Tổ Thư viện
  Trình độ: Thạc sĩ - Thư viện
  Điện thoại: 0280 3746 867
  Mobile: 0974 472 4338
  Email: hangnt@tce.edu.vn

 • Lê Thị Thu Hương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Cán bộ Thư viện, UV BCH Công đoàn
  Trình độ: Cử nhân, chuyên ngành Thư viện
  Điện thoại: 0280 3746 867
  Mobile: 0988 835 9689
  Email: huong81@tce.edu.vn

 • Nguyễn Thị Thu Hương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Trưởng phòng
  Trình độ: Thạc sĩ, GVC - Toán học
  Điện thoại: 0280 3848 610
  Mobile: 0915 215 565
  Email: tpdaotao@tce.edu.vn

 • Lâm Ngọc Phú

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Trình độ: Thạc sĩ, GVC - Địa lý
  Điện thoại: 0280 3848 610
  Mobile: 0912 157 334
  Email: ptpdaotao2@tce.edu.vn

 • Đinh Thị Hồng Liên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Trình độ: Thạc sĩ - Toán học
  Điện thoại: 0280 3848 610
  Mobile: 0914 463 3266
  Email: ptpdaotao1@tce.edu.vn

1

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2751031 Số người đang online: 10