Nhân sự

 • Bùi Thị Minh Thu

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Chủ tịch CĐ Đào tạo-NCKH, Phụ trách phần mềm QLĐT
  Trình độ: Cử nhân CNTT, Thạc sĩ Khoa học máy tính
  Điện thoại: 0280 3848 610
  Mobile: 0904 266 550
  Email: thubtm@tce.edu.vn

 • Nguyễn Trà My

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Cán bộ Thư viện
  Trình độ: Thạc sĩ - Thư viện
  Điện thoại: 0280 3746 867
  Mobile: 0984 505 009
  Email: mytv@tce.edu.vn

 • Đỗ Hoàng Hải

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Tổ trưởng Tổ thiết bị, Phó chủ tịch CĐ Đào tạo-NCKH
  Trình độ: Kỹ sư CNTT, Thạc sĩ Khoa học máy tính
  Điện thoại: 0280 3648 311
  Mobile: 0913308777
  Email: haidh@tce.edu.vn

 • Nguyễn Thị Hằng

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Tổ trưởng, Tổ Thư viện
  Trình độ: Thạc sĩ - Thư viện
  Điện thoại: 0280 3746 867
  Mobile: 0974 472 4338
  Email: hangnt@tce.edu.vn

 • Dương Ngọc Phương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Phụ trách công tác tuyển sinh
  Trình độ: Thạc sĩ - Toán học
  Điện thoại: 0280 3848 610
  Mobile: 0985 834876
  Email: phuongdn@tce.edu.vn

 • Nguyễn Thị Lan Anh

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Thư viện
  Trình độ: Thạc sĩ - Toán học
  Điện thoại: 0280 3746 867

 • Lê Thị Thu Hương

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Cán bộ Thư viện, UV BCH Công đoàn
  Trình độ: Cử nhân, chuyên ngành Thư viện
  Điện thoại: 0280 3746 867
  Mobile: 0988 835 9689
  Email: huong81@tce.edu.vn

 • Hà Thị Lựu

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, Phụ trách QL VBCC
  Trình độ: Thạc sĩ, Giảng viên chính
  Điện thoại: 0280 3848 610
  Mobile: 0912 241 4626
  Email: luuht@tce.edu.vn

 • Doãn Thị Kim Loan

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên
  Trình độ: Thạc sĩ - Âm nhạc
  Điện thoại: 0280 3846 611
  Mobile: 0942950062
  Email: loandtk@tce.edu.vn

 • Trần Thị Lệ Duyên

  Nghề nghiệp/Chức vụ: Giảng viên, phụ trách phòng thí nghiệm Hoá học
  Trình độ: Thạc sĩ - Hoá học
  Điện thoại: 0280 3648 311
  Mobile: 0944 095 961
  Email: duyenttl@tce.edu.vn

12

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2254045 Số người đang online: 34