Thông báo kết quả trúng tuyển Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
28/8/2013 17:56' Gửi bài In bài
rường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp như sau:

1. Điểm trúng tuyển

1.1. Ngành Sư phạm Tiểu học: Điểm trúng tuyển là 10,0 ( Mười điểm) dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Ngành Sư phạm Mầm non: Điểm trúng tuyển là 11,0 ( Mười một điểm) dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Danh sách thí sinh trúng tuyển xem chi tiết trong file đính kèm.

2. Ngày nhập học:

 Thí sinh trúng tuyển các ngành trên đến nhập học vào ngày 30/8/2013 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Tải danh sách tại đây: DSTS Trúng tuyển.xls

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2455093 Số người đang online: 11