Thông báo kết quả trúng tuyển Hệ Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 (GD Mầm non)
19/9/2013 18:12' Gửi bài In bài

Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển hệ trung cấp chuyên nghiệp đợt 2 như sau:

1. Điểm trúng tuyển

1.1. Ngành Sư phạm Tiểu học: Điểm trúng tuyển là 8,0 ( Tám điểm) dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Ngành Sư phạm Mầm non: Điểm trúng tuyển là 10,0 ( Mười điểm) dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

2. Ngày nhập học:

Thí sinh trúng tuyển các ngành trên đến nhập học vào ngày 26/10/2013 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Danh sách thí sinh trúng tuyển xem chi tiết trong file đính kèm: DSTrung tuyenMN _TH.XLS


Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2455072 Số người đang online: 13