THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 1 VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2014
14/8/2014 14:34' Gửi bài In bài

  1. Điểm trúng tuyển cao đẳng nguyện vọng 1: Là điểm sàn đối với hệ Cao đẳng cụ thể:

STT

Các ngành học

Khối

Mức điểm

1

Sư phạm Toán - Lý, Sư phạm Tin - Kỹ thuật CN, Giáo dục Tiểu học

A

10,0

2

Sư phạm Văn - Địa, Giáo dục Tiểu học

C

10,0

3

Sư phạm Sinh – Hóa

B

14,67

4

Giáo dục Tiểu học

D1

10,0

5

Giáo dục Mầm non

M

13,33

6

Quản trị Văn phòng

C

10,0

Ghi chú:  Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 các ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Sinh -  Hóa đã nhân hệ số môn chính (môn Năng khiếu đối với ngành GD Mầm non và môn Sinh  đối với ngành SP Sinh – Hóa) và tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3.

Điểm chuẩn trúng tuyển  NV1 các ngành còn lại tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3;

2. Xét tuyển cao đẳng nguyện vọng 2:  Nhận hồ sơ xét tuyển của các thí sinh dự thi đại học, cao đẳng có mức điểm sàn đối với hệ Cao đẳng (Khối A, A1, D, C: 10 điểm, khối M: 13,33 điểm (đã nhân hệ số môn Năng khiếu), khối B: 14,67 điểm (đã nhân hệ số môn Sinh)) trở lên.

Các ngành Cao đẳng Sư phạm: 300 chỉ tiêu gồm các ngành: SP Toán - Lý, SP Tin - Kỹ thuật CN (khối A, A1), SP Sinh - Hóa (khối B), SP Văn- Địa (khối C), Giáo dục Tiểu học (khối A, C, D1), Giáo dục Mầm non (khối M); (chỉ nhận hồ sơ các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên )

Các ngành Cao đẳng ngoài Sư phạm: 300 chỉ tiêu gồm các ngành: Tiếng Anh (khối D1), Quản trị Văn phòng - Lưu trữ học, Khoa học thư viện (khối C, D1,2,3,4); (nhận hồ sơ của thí sinh có hộ khẩu thường trú trên toàn quốc).

 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 20/8 đến ngày 10/9/2014. Các thông tin cụ thể xem trên website: www.cdspthainguyen.edu.vn hoặc số điện thoại 02803846106, 0915215565.

3. Hồ sơ xét tuyển gồm có:       + 01 phiếu điểm (có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi) .

                                                    + 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ của thí sinh.

            Thí sinh cho 2 loại giấy trên vào một phong bì gửi về địa chỉ: Hội đồng Tuyển sinh Trường CĐSP Thái Nguyên - Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Văn thư của trường).

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ 1 hồ sơ.                                       

                                                                           Thái Nguyên, ngày 14 tháng 08 năm 2014 

                                                                               T/M  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                         Ths. Hoàng Văn Huyên (Đã ký)

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1312994 Số người đang online: 56