1. Điểm trúng tuyển cao đẳng nguyện vọng 1: Là điểm sàn đối với hệ Cao đẳng cụ thể:

STT

Các ngành học

Khối

Mức điểm

1

Sư phạm Toán - Lý, Sư phạm Tin - Kỹ thuật CN, Giáo dục Tiểu học

A

10,0

2

Sư phạm Văn - Địa, Giáo dục Tiểu học

C

10,0

3

Sư phạm Sinh – Hóa

B

11

4

Giáo dục Tiểu học

D1

10,0

5

Giáo dục Mầm non

M

10

6

Quản trị Văn phòng

C

10,0

Ghi chú: 

- Điểm chuẩn trúng tuyển  NV1 được tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3;

- Điểm của thí sinh thi vào các ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Sinh -  Hóa được nhân hệ số 2 môn chính (môn Năng khiếu đối với ngành GD Mầm non và môn Sinh  đối với ngành SP Sinh – Hóa) sau đó quy đổi về thang điểm 30 và tính điểm ưu tiên (nếu có) theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

2. Xét tuyển cao đẳng nguyện vọng 2:  Nhận hồ sơ xét tuyển của các thí sinh dự thi đại học, cao đẳng có mức điểm sàn đối với hệ Cao đẳng (Khối A, A1, D, C: 10 điểm, khối M: 10 điểm (đã nhân hệ số môn Năng khiếu và quy đổi về thang điểm 30), khối B: 11 điểm (đã nhân hệ số môn Sinh và quy đổi về thang điểm 30)) trở lên.

Các ngành Cao đẳng Sư phạm: 300 chỉ tiêu gồm các ngành: SP Toán - Lý, SP Tin - Kỹ thuật CN (khối A, A1), SP Sinh - Hóa (khối B), SP Văn- Địa (khối C), Giáo dục Tiểu học (khối A, C, D1), Giáo dục Mầm non (khối M); (chỉ nhận hồ sơ các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên )

Các ngành Cao đẳng ngoài Sư phạm: 300 chỉ tiêu gồm các ngành: Tiếng Anh (khối D1), Quản trị Văn phòng - Lưu trữ học, Khoa học thư viện (khối C, D1,2,3,4); (nhận hồ sơ của thí sinh có hộ khẩu thường trú trên toàn quốc).

 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 20/8 đến ngày 10/9/2014. Các thông tin cụ thể xem trên website: www.cdspthainguyen.edu.vn hoặc số điện thoại 02803846106, 0915215565.

3. Hồ sơ xét tuyển gồm có:       + 01 phiếu điểm (có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi) .

                                                    + 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ của thí sinh.

            Thí sinh cho 2 loại giấy trên vào một phong bì gửi về địa chỉ: Hội đồng Tuyển sinh Trường CĐSP Thái Nguyên - Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Văn thư của trường).

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ 1 hồ sơ.                                       

                                                                           Thái Nguyên, ngày 15 tháng 08 năm 2014 

                                                                               T/M  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                         Ths. Hoàng Văn Huyên (Đã ký)