THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016
31/8/2016 11:40' Gửi bài In bài
 File đính kèm  TB TUYEN SINH.MOI (1).doc

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 145 /TB - CĐSP

V/v tuyển sinh hệ vừa làm vừa học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc

 

 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

           Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo,Trung tâm GD thường xuyên các huyện, các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, trung học phổ thông, UBND các xã, phường, học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên

- Căn cứ điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên;

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên liên tục tuyển sinh các lớp Đại học liên thông  hệ vừa làm vừa học:

1. Hệ Trung cấp sư phạm:

TT

Ngành

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian học

1

GD Mầm non

Đã hoàn thành chương trình lớp 12 (Đã hoặc chưa tốt nghiệp THPT)

02 năm

Hồ sơ gồm: Phiếu Tuyển sinh trung cấp 2016, bản sao có công chứng học bạ, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT (nếu có).

 

2. Hệ Cao đẳng sư phạm:

TT

Ngành

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian học

1

GD Mầm non

Tốt nghiệp TCSP Mầm non

02 năm

2

GD Tiểu học

Tốt nghiệp TCSP Mầm non

02 năm

 

3. Hệ Đại học:

TT

Ngành

Đối tượng tuyển sinh

Thời gian học

1

Các ngành SP: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn, Lịch sử, Địa lý, Việt Nam học

Tốt nghiệp CĐSP cùng chuyên ngành

02 năm

2

Các ngành SP: GD Tiểu học, Mầm non, Thể chất, Việt Nam học

Tốt nghiệp TCSP/ CĐSP cùng chuyên ngành

TN TC: 03 năm

TN CĐ: 02 năm

3

Quản trị văn phòng

Tốt nghiệp CĐ QTVP- Lưu trữ học

02 năm

4

Khoa học Thư viện

Tốt nghiệp CĐ Thư viện – Thông tin

Tốt nghiệp TC Thư việt – Thiết bị

02 năm

03 năm

5

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp CĐ, ĐH tất cả các ngành

02 năm

6

Công Nghệ thông tin, Công tác xã hội

Tốt nghiệp THPT

Tốt nghiệp TC

Tốt nghiệp cao đẳng

4,5 năm

2,5-3 năm

2 năm

7

ĐHSP Âm nhạc – Mầm non

Tốt nghiệp CĐSP Mầm non, CĐ Âm nhạc, CĐ Văn hóa

 

Tốt nghiệp TCSP Mầm non, TC Âm nhạc, TC Văn hóa

 

02 năm

 

 

03 năm

8

ĐHSP Mỹ thuật – Mầm non

Tốt nghiệp CĐSP Mầm non, CĐ Mỹ thuật

 

 

Tốt nghiệp TCSP Mầm non, TC Mỹ thuật

 

02 năm

 

 

03 năm

9

Đại học Quản lý Văn hóa

Tốt nghiệp CĐSP Văn Hóa

Tốt nghiệp TC Văn hóa

02 năm

03 năm

 

- Hồ sơ: Mua và nộp tại Khoa Bồi dưỡng trường CĐSP Thái Nguyên vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

- Lịch học: Thứ 7, chủ nhật và hè (có thể điều chỉnh theo yêu cầu người học)

- Học phí: Theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ : Khoa Bồi dưỡng, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.           Điện thoại : 02803746583.

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi

- Lưu Văn thư, Bồi dưỡng.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

TS. Nông Khánh Bằng

 

 

 

 

 


 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2455103 Số người đang online: 16