LỊCH THI CĐ LIÊN THÔNG ĐỢT 2
24/10/2016 9:43' Gửi bài In bài
File đính kèm
LICH THI  CDLT -DOT 2.docx

TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN

Hội đồng thi tuyển sinh CĐ năm 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH  THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2016 ĐỢT 2

1. LỊCH THI

Ngày

Buổi

Ngành giáo dục

mầm non

Ngành giáo dục

Tiểu học

Thời gian làm bài

Số phòng

27/10/2016

SÁNG

8 giờ 00 phút

Thí sinh làm thủ tục dự thi

Thí sinh làm thủ tục dự thi

 

 

27/10/2016

CHIỀU

13 giờ 30 phút

Môn cơ bản

(Ngữ văn)

Môn cơ bản

(Ngữ văn)

180 phút

1

28/10/2016

SÁNG

7 giờ 00 phút

Môn chuyên ngành

(PP cho trẻ MNLQVT)

Môn chuyên ngành

(PPDH toán)

180 phút

1

28/10/2016

CHIỀU

13 giờ 30 phút

Môn cơ sở ngành

(Âm nhạc - Thi vấn đáp)

Môn cơ sở ngành

(Tâm lí học)

180 phút

1 bàn

1 phòng

 

Nội dung công việc

Thời gian buổi sáng

Thời gian buổi chiều

Hiệu lệnh trống

Họp hội đồng coi thi

7h 00

13h 30’

 

Bốc thăm phòng thi

7h 15’

13h 40’

 

Gọi thí sinh vào phòng thi

7h 20’

13h 45’

6 TIẾNG

Phổ biến quy chế thi

7h 30’

13h 55’

 

Phát đề cho thí sinh

7h 40’

14h 00’

3 TIẾNG

Thí sinh làm bài thi

7h 45’

14h 05’

1 TIẾNG

Thu bài thi

10h 45’

17h 05’

1 HỒI

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1697186 Số người đang online: 90