ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN
16/3/2017 8:42' Gửi bài In bài
Trang thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin Đề án Tuyển sinh tại trang thông tin của Bộ GD&ĐT:

http://thituyensinh.vn/frontendTs/faces/TraCuu?_adf.ctrl-state=t0u66zx4n_93&_afrLoop=641498636400449
 
Vào trang Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mục: Tìm kiếm" gõ mã C12 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên sau đó nhấn Enter để xem thông tin về Đế án Tuyển sinh năm 2017

Tải về tệp đính kèm tại đây: ThongTinTuyenSinhC12-TTTS2017.pdf 


        PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌCThư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 796261 Số người đang online: 18