ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN
16/3/2017 8:42' Gửi bài In bài
Trang thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin Đề án Tuyển sinh tại trang thông tin của Bộ GD&ĐT:

http://thituyensinh.vn/frontendTs/faces/TraCuu?_adf.ctrl-state=t0u66zx4n_93&_afrLoop=641498636400449
 
Vào trang Thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mục: Tìm kiếm" gõ mã C12 của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên sau đó nhấn Enter để xem thông tin về Đế án Tuyển sinh năm 2017Giáo dục Mầm non

51140201

M00 : [Toán, Văn, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát)]

* Thời gian đăng ký xét tuyển: Hạn cuối ngày 25/12/2017

* Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: Thí sinh sử dụng điểm thi 3 bài thi (môn thi) theo tổ hợp của ngành đăng ký để xét tuyển.

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ lớp 12: Thí sinh sử dụng điểm của 3 môn học ghi trong học bạ lớp 12 theo tổ hợp của ngành đăng ký để xét tuyển.

* Điều kiện tham gia để xét tuyển như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Nếu thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ thì tổng điểm tổng kết 3 môn (theo nhóm môn đăng ký xét tuyển) lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, tổng điểm tổng kết 2 môn Toán, Văn lớp 12 đạt từ 10 điểm trở lên, điểm thi môn Năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên.

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường CĐSP Thái Nguyên hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Thái Nguyên

Ngày thi năng khiếu :

Đợt 1: Ngày 11,12/7/2017

Đợt 2: Ngày 26,27/7/2017
Đợt 3: Ngày 10,11/8/2017

Giáo dục Tiểu học

51140202

A00 : [Toán, Lý, Hóa];

C00 :[Văn, Sử, Địa];

D01 : [Toán, Văn, Tiếng Anh];

C15 : [Toán, KHXH,Văn]

Sư phạm Toán học

51140209

A00 : [Toán, Lý, Hóa];

A01 :[Toán, Lý, Tiếng Anh];

D01 : [Toán, Văn, Tiếng Anh];

A16 : [Toán, KHTN, Văn]

Sư phạm Vật lý

51140211

A00 : [Toán, Lý, Hóa];

A01 : [Toán, Lý, Tiếng Anh];

C01 : [Toán, Lý, Văn];

A16 : [Toán, KHTN, Văn]

Sư phạm Sinh học

51140213

A02 : [Toán, Lý, Sinh];

B00 : [Toán, Hóa, Sinh];

B03 : [Toán, Văn, Sinh];

A16 : [Toán, KHTN, Văn]

Sư phạm Ngữ văn

51140217

D01: [Toán, Văn, Tiếng Anh];

C00 : [Văn, Sử, Địa];

D14 :[Văn, Sử, Tiếng Anh];

C15 : [Văn, KHXH, Toán]

Sư phạm Địa lí

51140219

C00 : [Văn, Sử, Địa];

C04 : [Toán, Văn, Địa];

D15 : [Văn, Tiếng Anh, Địa];

C15 : [Văn, KHXH, Toán]

Liên thông chính quy Mầm non

51140201

[Văn và Tiếng Việt, Âm nhạc, PPDH Mầm non]

* Tuyển sinh trong cả nước

* Tổ chức thi tuyển sinh tại Trường CĐSP Thái Nguyên

* Ngày thi :

Đợt 1: Ngày 9,10,11/8/2017.

Đợt 2.Lịch có trên Website của nhà trường (nếu thiếu chỉ tiêu)

Liên thông chính quy Tiểu học

51140202

[Văn và Tiếng Việt, Tâm lí giáo dục, PPDH Toán]

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Sư phạm Mầm non

42140201

Xét tuyển môn Văn lớp 12 và thi Năng khiếu.

* Tuyển sinh trong cả nước

* Tổ chức thi Năng khiếu tại Trường CĐSP Thái Nguyên

Sư phạm Tiểu học

42140202

Xét tuyển 2 môn Văn, Toán lớp 12.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại : 02083846610; 0985834876; 0914633266 hoặc 0961061968


 

 

 

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Ghi chú

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Giáo dục Mầm non

51140201

M00 : [Toán, Văn, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát)]

* Thời gian đăng ký xét tuyển: Hạn cuối ngày 25/12/2017

* Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: Thí sinh sử dụng điểm thi 3 bài thi (môn thi) theo tổ hợp của ngành đăng ký để xét tuyển.

+ Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ lớp 12: Thí sinh sử dụng điểm của 3 môn học ghi trong học bạ lớp 12 theo tổ hợp của ngành đăng ký để xét tuyển.

* Điều kiện tham gia để xét tuyển như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Nếu thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ thì tổng điểm tổng kết 3 môn (theo nhóm môn đăng ký xét tuyển) lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, tổng điểm tổng kết 2 môn Toán, Văn lớp 12 đạt từ 10 điểm trở lên, điểm thi môn Năng khiếu đạt từ 5 điểm trở lên.

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường CĐSP Thái Nguyên hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Thái Nguyên

Ngày dự kiến thi năng khiếu :

Đợt 1 : Ngày 11,12/7/2017.

Đợt 2 : Dự kiến ngày 10,11/8/2017 (nếu thiếu chỉ tiêu).

Giáo dục Tiểu học

51140202

A00 : [Toán, Lý, Hóa];C00 :[Văn, Sử, Địa];

D01 : [Toán, Văn, Tiếng Anh]; C15 : [Toán, KHXH,Văn]

Sư phạm Toán học

51140209

A00 : [Toán, Lý, Hóa];A01 :[Toán, Lý, Tiếng Anh];

D01 : [Toán, Văn, Tiếng Anh]; A16 : [Toán, KHTN, Văn]

Sư phạm Vật lý

51140211

A00 : [Toán, Lý, Hóa];A01 : [Toán, Lý, Tiếng Anh];

C01 : [Toán, Lý, Văn]; A16 : [Toán, KHTN, Văn]

Sư phạm Sinh học

51140213

A02 : [Toán, Lý, Sinh]; B00 : [Toán, Hóa, Sinh];

B03 : [Toán, Văn, Sinh]; A16 : [Toán, KHTN, Văn]

Sư phạm Ngữ văn

51140217

D01: [Toán, Văn, Tiếng Anh];C00 : [Văn, Sử, Địa];

D14 :[Văn, Sử, Tiếng Anh]; C15 : [Văn, KHXH, Toán]

Sư phạm Địa lí

51140219

C00 : [Văn, Sử, Địa];C04 : [Toán, Văn, Địa];

D15 : [Văn, Tiếng Anh, Địa]; C15 : [Văn, KHXH, Toán]

Liên thông chính quy Mầm non

51140201

[Văn và Tiếng Việt, Âm nhạc, PPDH Mầm non]

* Tuyển sinh trong cả nước

* Tổ chức thi tuyển sinh tại Trường CĐSP Thái Nguyên

* Ngày thi :

Đợt 1: Ngày 9,10,11/8/2017.

Đợt 2.Lịch có trên Website của nhà trường (nếu thiếu chỉ tiêu)

Liên thông chính quy Tiểu học

51140202

[Văn và Tiếng Việt, Tâm lí giáo dục, PPDH Toán]

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Sư phạm Mầm non

42140201

Xét tuyển môn Văn lớp 12 và thi Năng khiếu.

* Tuyển sinh trong cả nước

* Tổ chức thi Năng khiếu tại Trường CĐSP Thái Nguyên

Sư phạm Tiểu học

42140202

Xét tuyển 2 môn Văn, Toán lớp 12.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại : 02803846610; 0985834876; 0914633266 hoặc 0961061968


 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 1033383 Số người đang online: 15