Phòng đào tạo

Đào tạo

Kết quả học tập Thể dục nâng cao học kỳ 3 các lớp CĐ Văn Địa K21, CĐTHK15 và CĐMNK13

Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm thi và điểm tổng kết học phần Thể duc nâng cao học kỳ 3 các lớp CĐ Văn Địa K21; CĐTHK15A,B,C và CĐMNK13A,B,C (xem chi tiết trong file đính kèm).

Đoàn thể

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

Ban Thanh tra nhân dân trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể sau:

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 948451 Số người đang online: 27