Phòng đào tạo

Đào tạo

Kết quả thi lại học kỳ 3 các lớp CĐTHK14 và CĐMNK12

Phòng Đào tạo-NCKH thông báo kết quả thi lại học kỳ 3 các lớp CĐTHK14A,B,C và CĐMNK12A,B,C,D (xem chi tiết trong file đính kèm).

Đoàn thể

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

Ban Thanh tra nhân dân trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể sau:

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 716720 Số người đang online: 7