Phòng đào tạo

Đào tạo

Kết quả học tập học kỳ 2 các lớp CĐLTK8

Phòng Đào tạo-NCKH thông báo điểm thi và điểm tổng kết học kỳ 2 các lớp CĐLTTHK8A; CĐLTMNK8A,B (xem chi tiết trong file đính kèm).

Đoàn thể

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

Ban Thanh tra nhân dân trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 với những nội dung cụ thể sau:

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 905758 Số người đang online: 59