Giới thiệu - Tổ chức

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Văn bản và Biểu mẫu

Danh sách sinh viên lấy dữ liệu trước khi tốt nghiệp (Khóa 2017-2020)

Để có dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL tiến hành lấy dữ liệu sinh viên khóa 2017-2020. Danh sách sinh viên được gửi theo file...

Thanh tra

Kế hoạch Thanh, kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

Căn cứ văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020-2021 đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường CĐSP Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai Kế hoạch...

Tin tức

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Trường CĐSP Thái Nguyên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL đã tiến hành đại hội chi bộ.

Lịch thi và DS phòng thi

Thông báo lịch thi học kỳ 1 các lớp CĐMNK17AB

Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL thông báo lịch thi học kỳ 1 các lớp CĐMNK17AB. Danh sách phòng thi niêm yết tại bảng tin nhà B