Giới thiệu - Tổ chức

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL

Văn bản và Biểu mẫu

Danh sách sinh viên lấy dữ liệu trước khi tốt nghiệp (Khóa 2017-2020)

Để có dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL tiến hành lấy dữ liệu sinh viên khóa 2017-2020. Danh sách sinh viên được gửi theo file...

Thanh tra

Nội quy tiếp công dân của Trường CĐSP Thái Nguyên

Trường CĐSP Thái Nguyên đã có Quyết định số 641/QĐ-CĐSP ngày 26/9/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường CĐSP Thái Nguyên. Bộ phận thường trực tiếp công dân: Phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL (Tầng 3, nhà H); Thời gian: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00,...

Tin tức

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Trường CĐSP Thái Nguyên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL đã tiến hành đại hội chi bộ.

Lịch thi và DS phòng thi

Thông báo lịch thi lớp CĐLTMNK11A học kỳ 2

Phòng Thanh tra -Khảo thí và ĐBCL thông báo lịch thi học kỳ 2 lớp CĐLTMNK11A. Danh sách phòng thi được niêm yết tại bảng tin nhà B.