Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 07/09/2020 đến 13/09/2020
Tuần: 38 , từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 21/09/2020 đến 27/09/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 14 tháng 9  
Thứ bangày 15 tháng 9  
Thứ tưngày 16 tháng 9  
Thứ nămngày 17 tháng 9  
Thứ sáungày 18 tháng 9  
Thứ bảyngày 19 tháng 9  
Chủ nhậtngày 20 tháng 9