Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 22/06/2020 đến 28/06/2020
Tuần: 27 , từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 06/07/2020 đến 12/07/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ haingày 29 tháng 6  
Thứ bangày 30 tháng 6  
Thứ tưngày 1 tháng 7  
Thứ nămngày 2 tháng 7  
Thứ sáungày 3 tháng 7  
Thứ bảyngày 4 tháng 7  
Chủ nhậtngày 5 tháng 7